माङ्गलिक योग भङ्ग हुने अवस्था

जन्मकुण्डलीमा मङ्गल १/४/७/८/१२ भावमा भएमा माङ्गलिक योग बन्दछ र यो योग वैवाहिक जीवनको लागि अति नै कष्टकर रहन्छ । यो विभिन्न कारणले गर्दा भङ्ग पनि हुन्छ । ती मध्ये केही निम्नानुसार रहेका छन् ।
१) मङ्गलदोष हुने ठाँउमा पापग्रह गएर बसेमा ।
२) मेष राशिको मङ्गल लग्नमा, वृश्चिक राशिको मङ्गल चतुर्थ भावमा, मकर राशिको मङ्गल सप्तमभावमा,धनुराशिको मङ्गल बाह्रौं भावमा भएमा।
३) माङ्गलिक हुने भावमा मङ्गलका साथमा बृहस्पति वा चन्द्रमा भएमा ।
४) मङ्गल निर्वल भएर वृहस्पति र शुक्र लग्न वा सप्तममा भएमा ।
५) वृहस्पतिको मङ्गलमाथी दृष्टि भएमा वा युति भएमा वा शुक्र द्वितीय भावमा भएमा वा बलवान् चन्द्रमा देखि मङ्गल केन्द्रभावमा भएमा ।
६) मङ्गल चर राशिमा भएमा ।
७) मङ्गल बलवान् भएर केन्द्रभावमा भएमा ।
८) चतुर्थभावमा शुक्रको राशिमा मङ्गल भएमा ।
९) माङ्गलिक कुण्डलीमा मङ्गल शनि वा वृहस्पतिसङ्ग राशी परिवर्तन गरेमा ।
१०) माङ्गलिक भावमा शनि वा मङ्गल बक्री भएमा ।
११) बलवान् चन्द्रमा केन्द्रभावमा भएमा ।
१२) मङ्गल यदि केतुको नक्षत्रमा(मघा,अ
श्विनी,मूल) नक्षत्रमा भएमा र
१३) २८ वर्ष पुगेपछी मङ्गलिक योगको असर स्वत कम हुँदै जान्छ ।