दाम्पत्य जीवनका केही बाधक योग

–जन्म कुण्डलीमा ६, ८, १२ भावहरूलाई अशुभ मानिन्छ । सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु-केतु लाई क्रूर ग्रह मानिन्छ । यिनीहरूको अशुभ स्थिति हुनाले दाम्पत्य जीवनमा सुखको कमी आउँछ ।

–सप्तमाधिपति द्वादश भावमा छ र राहु लग्नमा भएमा वैवाहिक सुखमा बाधा हुने सम्भावना हुन्छ ।

–सप्तम भावस्थ राहु यति द्वादशाधिपतिबाट वैवाहिक सुखमा कमी हुने सम्भावना हुन्छ । द्वादशस्थ सप्तमाधिपति र सप्तमस्थ द्वादशाधिपतिसँग यदि राहुको युति भएमा दाम्पत्य सुखमा कमीको साथै सम्बन्ध विच्छेदसम्मको स्थिति उत्पन्न गराउँछ ।

–लग्नमा स्थित शनि-राहुले पनि दाम्पत्य सुखमा कमी गराउँछ ।

–सप्तमेश यदि षष्टम, अष्ठम, द्वादशम भावमा भएमा पनि वैवाहिक सुखमा कमीको सम्भावना हुन्छ ।

–षष्ठेशको सम्बन्ध यदि द्वितीय, सप्तमभाव, द्वितीयाधिपति, सप्तमाधिपति अथवा शुक्र सँग छ भने दाम्पत्य जीवनको आनन्दमा बाधा हुन्छ ।

–षष्ठभाव न्यायालयको पनि भाव भएकोले सप्तमेश षष्ठेशको साथमा षष्ठ भावमा छ या षष्ठेश, सप्तमेश र शुक्रको युति भएमा पति-पत्नी बिचमा न्यायिक सङ्घर्ष हुने सम्भावना हुन्छ ।

–यदि विवाह भन्दा पूर्व कुण्डली मिलान गरेर उपरोक्त दोषहरूको निवारण गरे पश्चात् विवाह गरिएको हो भने दाम्पत्य सुखमा कमी हुन्दैन । कसैको कुण्डलीमा कुन ग्रहको कारणले दाम्पत्य सुखमा कमी ल्याई रहेको छ । यसको लागि कुनै विशेषज्ञको सल्लाह लिनु पर्छ ।

–सप्तम भावको स्वामी खराब छ वा सही छ, त्यो आफ्नो भावमा बसेको छ की या कुनै अन्य स्थानमा बसेर आफ्नो भावलाई देखिरहेको छ की । सप्तमभावमा कुनै अन्य पाप ग्रहहरुको दृष्टि त परेको छैन ? कुनै पाप ग्रह सप्तम भावमा त बसेको छैन ? यदि सप्तम भावमा सम राशि छ । सप्तमेश र शुक्र सम राशीमा छ । सप्तमेश बली छ । सप्तमभावमा कुनै ग्रह छैन । कुनै पाप ग्रहको दृष्टि सप्तम भाव र सप्तमेशमा छैन । द्वितीय, सप्तम र द्वादश भावको स्वामी केन्द्र वा त्रिकोणमा छ, र गुरुको दृष्टि छ । सप्तमेशको स्थितिभन्दा अगाडिको भावमा या सप्तमभावमा कुनै क्रूर ग्रह त छैन ?

विवाह हुदैन
सप्तमेश शुभस्थानमा छैन । सप्तमेश षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थानमा अस्त भएर बसेको भएमा । सप्तमेश नीच राशीमा छ । सप्तमेश द्वादशस्थानमा छ र लग्नेश या राशीस्वामी सप्तमस्थानमा छ । चन्द्र शुक्रसाथमा छ, त्यसको सप्तमस्थानमा मंगल र शनि विराजमान छ । शुक्र र मङ्गल दुवै सप्तम स्थानमा छ । शुक्र र मङ्गल दुवै पञ्चम् या नवम् भावमा छ । शुक्र कुनै पाप ग्रहको साथमा पञ्चम् या नवम् भावमा छ । शुक्र, बुध र शनि तीनै ग्रह नीचको छ । पञ्चम्भावमा चन्द्रमा छ, सप्तम् या द्वादश् भावमा दुई वा दुई भन्दा धेरै पापग्रह छ । सूर्य स्पष्ट र सप्तमेश स्पष्ट बराबर छ ।


सप्तमभावमा शुक्र र बुध दुवै ग्रह भएमा विवाहको कुरा त चलिरहे पनि विवाह भने आधि उमेर ढल्के पछि मात्रै हुन्छ ।