प्रेम बिबाह योग

१ ) यदि कुनै व्यक्तिको जन्मकुण्डलीको पन्चमेश ग्रहको उपस्थिति पञ्चम,सप्तम,नवम वा एकादश भावमा छ भने उक्त व्यक्तिको प्रेम विवाह हुने सम्भावना रहन्छ ।
२ ) जन्म कुण्डलीको सप्तमेश ग्रह पञ्चम भावमा भएको व्यक्तिको पनि प्रेम विवाह हुने सम्भावना हुन्छ ।
३ ) यदि कसैको जन्मकुण्डलीमा पञ्चमेश र सप्तमेशबीच राशि परिवर्तन योग बनेको छ भने उक्त व्यक्तिको प्रेम विवाह हुने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
४) द्वादशेश र पञ्चमेशबीच राशि परिवर्तन योग जन्मकुण्डलीमा बनेका व्यक्तिको पनि प्रेम विवाह हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।
५) जन्मकुण्डलीमा यदि पञ्चमेश र सप्तमेशको युक्ति वा दृष्टि सम्बन्ध छ भने पनि प्रेम विवाह हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
६) द्वादशेश र सप्तमेशबीचको युक्तिले पनि प्रेम विवाह हुने संकेत गरेको पाइन्छ ।
७) यदि कुनै व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा पञ्चमेश र एकादशेशको युक्ति वा राशि परिवर्तन योग छ भने पनि उक्त व्यक्तिको प्रेम विवाह हुने उच्च सम्भावना रहन्छ ।
८) शुक्र र चन्द्रमाको युक्तिले पनि प्रेम विवाहको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
९) जन्मकुण्डलीमा शुक्र र राहु मजबुद हुँदा पनि व्यक्ति प्रेम विवाहप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ ।
१०) कुण्डलीमा पञ्चमस्थ मंगल हुँदा पनि प्रेम विवाहको योग बन्दछ ।
११) लग्नेश बृहस्पति वा मंगल हुँदा साथै लग्नमा चन्द्रमा, मंगल, शुक्र वा राहु हुँदा अनेकानेक विघ्नबाधाको बाबजुद पनि प्रेम विवाह हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
१२) वृहस्पतिको पञ्चम र सप्तम भावमा दृष्टि हुँदा पनि पारिवारिक सहमति मै प्रेम विवाह हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
१३) कुनै पनि व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा सप्तमेशको शुक्र ग्रहसँग द्वादश भावमा युक्ति भएमा उक्त व्यक्तिको विदेशी व्यक्तिसँग प्रेम विवाह हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
१४) मंगल र शुक्र ग्रहको राशिपरिवर्तन वा दृष्टि सम्बन्ध भएको जन्मकुण्डलीवाला व्यक्तिको पनि प्रेम विवाहको योग रहन्छ ।
१५) मंगल र राहु ग्रहको सप्तमस्थ युक्तिले पनि प्रेम विवाहको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
यसप्रकार उपर्युक्तबमोजिमका योगहरू कुनै पनि व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा देखिन्छन् भने उनीहरुको प्रेम विवाह हुने सम्भावना रहन्छ ।